lördag 1 januari 2011

[Funderingar] Ett nytt år!

Det finns olika sätt att se på det nya året. Sheldon och Sarah är inne på samma tema: nyår känns godtyckligt.

Jag håller med. Det är godtyckligt. Men det spelar ingen roll.

Det är bra med en symbolisk dag. Ett startskott. Och som de säger i Spinal Tap är faktiskt elva ett mer än tio. Och det måste ju betyda något.
Nigel Tufnel: The numbers all go to eleven. Look, right across the board, eleven, eleven, eleven and...
Marty DiBergi: Oh, I see. And most amps go up to ten?
Nigel Tufnel: Exactly.
Marty DiBergi: Does that mean it's louder? Is it any louder?
Nigel Tufnel: Well, it's one louder, isn't it? It's not ten. You see, most blokes, you know, will be playing at ten. You're on ten here, all the way up, all the way up, all the way up, you're on ten on your guitar. Where can you go from there? Where?
Marty DiBergi: I don't know.
Nigel Tufnel: Nowhere. Exactly. What we do is, if we need that extra push over the cliff, you know what we do?
Marty DiBergi: Put it up to eleven.
Nigel Tufnel: Eleven. Exactly. One louder.
Marty DiBergi: Why don't you just make ten louder and make ten be the top number and make that a little louder?
Nigel Tufnel: [pause] These go to eleven.