lördag 9 maj 2009

Vad är det som dödar våra fåglar?

Jag hör ganska ofta folk som bekymrar sig över att vindkraftverk dödar många fåglar, och därför inte kan anses miljövänliga. En vän skickade nyligen en länk till Den årliga massdöden av fåglar, en artikel publicerad på Svenska Ornitologista Föreningens (SOF) hemsida. Det är intressant läsning.

Oljeutsläpp dödar cirka 100 000 fåglar varje år, 300 000 fåglar skjuts ihjäl, elnätet dräper 300 000 fåglar, fönsterrutor 500 000, trafik står för mellan 6 000 000 och 7 000 000 dödsfall årligen. Alla dessa kan anses vara orsakade av människan.

Värsta människorelaterade dödsorsaken för fåglar är dock tamkatter som dödar otroliga tio miljoner fåglar varje år. Det är, som Steve Dahlfors på SOF konstaterar, mer än biltrafiken, elnäten, jägarna och oljeutsläppen dödar tillsammans!

Utöver det så visar det sig att av de cirka 450 miljoner flyttfåglar i Sverige som varje år överlever tills de blir flygdugliga, så dör drygt 300 miljoner av flytten till varmare breddgrader. Nej, det är inte fel, det ska stå TRE HUNDRA MILJONER, men det får väl anses som en naturlig död.

Hur är det då med vindkraftverken? De nämns inte i SOFs sammanställning så ur deras synpunkt torde de inte anses så viktiga i sammanhanget. Jag har hört siffror som rör sig om dödsfall räknat i tusentals per år, en försvinnande liten del men kanske inte helt oviktig.

Det som oroar är dock vilka fåglar det är som stryker med. Vindkraftverken tycks inte göra någon skillnad på huruvida fågeln i fråga tillhör en hotad art och att en massa örnar dör är naturligtvis inte bra, men det behövs lite perspektiv i debatten.