tisdag 2 februari 2010

Inkonsekventa O:n i House

Det kan vara så att jag fokuserar på fel saker ibland. Som i det senaste avsnittet av House där jag inte kan släppa att det är något konstigt med O:na i bakgrunden.Som ni tydligt kan se på bilden så har de två olika sorters O:n. Feta (som första O:et i Oncology) och vanliga (som andra och tredje O:na i Oncology). Min första tanke är naturligtvis att ett fett O är istället för stor bokstav, eftersom orden är skrivna uteslutande med versaler, det skulle förklara varför första O:et i Oncology är fett medan de två nästföljande inte är det.

Eftersom man vanligtvis använder versal som begynnelsebokstav i rubriker på engelska är detta logiskt. Och eftersom "of" inte får versal begynnelsebokstav så är det konsekvent. Men om det vore så att fet bokstav var ekvivalent med versal i det fall hela texten är skriven i versaler borde D:et i Diagnostics vara fett, eller D:et i Department. Men det är de inte.

Det skulle kunna vara så att det bara är just O:n som det finns fet-version av, och att det är därför Oncology fått ett fett O medan Diagnostics inte fått ett fett D. Men inte heller den teorin håller efter som det förekommer ett andra fett O, nämligen det i Diagnostics.

Så vad kan det bero på? Kan det vara så att de saknade O:n som ej var i fetstil och var tvungna att använda feta O:n? Eller finns det någon annan förklaring? Det är frågor som snurrar runt i mitt huvud när jag tittar på det senaste avsnittet av House. Men visst är det märkligt. Mycket märkligt.