måndag 20 december 2010

[Historia] Glöm inte tandborsten

Jag sitter och läser om tandborstens historiaPeter Englunds hemsida.
"…en av underkurerna mot värk, ofta nämnd, var att sätta avföring från en korp på den smärtande tanden. Musbajs kunde också duga. Det fanns en hel underavdelning av dåtidens farmakologi som enbart använde olika typer av avföring som medicin. En av de mest kända utövarna var 1600-talsläkaren Christian Franz Paulin, som till och med skrev en bok i ämnet, ett standardverk som utkom i fem upplagor mellan år 1696 och 1734 och trycktes om så sent som 1847. Boken heter passande nog Heilsame Dreck-Apotheke och rekommenderade bland annat pulveriserat vitt hundbajs blandat med honung och muskot mot inflammation i tandköttet."
Nej, det var inte bättre förr.