måndag 7 februari 2011

Äldre saknar humor, är pinsamma

Varför är äldre människor så pinsamma, dryga och omständliga? Jag har alltid trott att det bara var något jag fått för mig. Att det berott på att vi är olika och att de känns jobbiga just därför.

Jag har tydligen trott fel.

Nya Zeeländska forskare har låtit försökspersoner se på klipp från den brittiska versionen av The Office och svara på om Ricky Gervais karaktär David Brent är pinsam eller inte. Klippen har varierat i pinsamhet, från helt neutrala klipp till klipp där han lämnar en kvinna i rullstol i trapphuset under en utrymning.

Michael Scott träffar David Brent

David Brent är en av världens mest pinsamma människor, tätt följd av Michael Scott (från amerikanska The Office) och George Costanza (från Seindfeld). Den åsikten är vanligare bland unga än bland äldre. Den nya studien visade att äldre testdeltagare tyckte att färre av The Office-klippen var pinsamma och inte förstod det roliga i dem.

Forskarna lät även deltagarna bedöma människors ansiktsuttryck, kroppsspråk och röstläge. De kom fram till vi blir sämre och sämre med åldern och att det är en tydlig skillnad mellan människor som är över 60 och alla andra.

Daily Telegraph skriver att en annan studie visat att äldre män oftare ses som "långrandiga" eftersom de "inte kan tolka känslomässiga signaler från lyssnarna".

De nya studierna motsäger andra studier som visat att ens känslomässiga intelligens skulle nå sin högsta nivå i 60-årsåldern.

Att det skulle ligga något i de nya studierna verkar rimligt. Äldre personer är pinsamma, dryga och omständiga. Oftast.

Jag har inte gjort någon egen undersökning. Jag är medveten om att individuella skillnader är större än generella ålders-, köns eller andra skillnader. Bara för att män som är över 60 generellt är mer långrandiga än andra grupper betyder det inte att det inte finns långrandiga yngre kvinnor.

Men allvarligt. Visst kan äldre vara rätt pinsamma?