torsdag 4 juni 2009

Sex anledningar till att demokrati suger

Det har gått över 2500 år sedan demokratin upptäcktes, sedan dess har den fått en del kosmetiska förbättringar (allmän och kvinnlig rösträtt till exempel) men är ändå väldigt lik sig. Demokrati har dock flera nackdelar varför det är märkligt att ingen kommit på något bättre.

Alla röster är lika mycket värda
En person kan lägga ner mycket tid och möda på att läsa på, analysera och diskutera sig fram till en åsikt om hur hon ska rösta i ett en viss folkomröstning. Samtidigt röstar någon annan baserat på "vad en polare tycker", "de med snyggast valsedlar", "de med den trevlige kandidaten" osv. Att dessa två personers röster får samma vikt är märkligt, den ena har tagit ställning och läst på den andra röstar nästan slumpmässigt.

Demokrati är långsamt
Ju fler det är som ska vara med och fatta beslut, desto långsammare kommer det att gå. I en del lägen är det viktigare att agera snabbt än att agera "rätt" och då är demokrati mer ett hinder än något annat.

Demokrati är ingen garant för något bättre resultat än något annat sätt att bestämma
Det finns inget som säger att bara för att fler är med och bestämmer så kommer resultatet att bli bättre än om man hade fattat besluten på något annat sätt. Faktum är att på grund av de andra punkterna i den här listan så är sannolikheten att besluten är bra ganska liten, oavsett vilken definition man använder.

Demokrati ger de i majoritet makt över de i minoritet
Trots ambitionen att låta alla få vara med och bestämma slutar demokratiska processer ofta med att de i majoritet kör över de i minoritet. Om det krävs över 50 procent av rösterna för att vinna och ena parten får 51 procent (och den andra 49 procent) så får de med 51 procent av rösterna 100 procent av makten medan de i minoritet inte får någon alls, trots att de är nästa lika många.

Folk är idioter
Det här är ett allmänt problem som för med sig två demokratispecifika problem: Eftersom politiker är folk, finns det en risk att vissa politiker är idioter. Eftersom folk är idioter finns det en risk att de inte inser att vissa politiker är idioter.

Demokratiska beslut går att köpas
De som röstar i allmänna val är lätta att påverka med olika typer av kampanjer, teveinslag, nyhetartiklar och skandaljournalistik. De som röstar i parlament är lätta att påverka med hjälp av lobbyism.

Demokratiska beslut är långsamma, ger dåliga resultat, förtrycker minoriteter, placerar idioter i ledande positioner och går att köpas. Trots detta anses demokrati vara något eftersträvansvärt.

2 kommentarer :