tisdag 15 september 2009

Jag är ett blybatteri

Jag är ett blybatteri som laddats med för mycket spänning.
Jag är ett blybatteri. Laddas jag med rätt mängd spänning fylls jag av sprudlande energi.
Jag är ett blybatteri. Är det kallt går allt mer trögt. Blir det för varmt förlorar jag energi snabbare.
Jag är ett blybatteri. Jag känner mig tung.
Jag är ett blybatteri. När jag förlorar energi känner jag hur allt blir mindre spännande.
Jag är ett blybatteri. Jag gillar stora kontaktytor som medger bra energiöverföring.
Jag är ett blybatteri. Jag har begränsad livslängd och blir snart ersatt.
Jag är ett blybatteri. Fler av mig kan göra saker och ting mer spännande.
Jag är ett blybatteri. Jag har både en positiv och en negativ sida.
Jag är ett blybatteri. Jag är fylld av syra.
Jag är ett blybatteri. Jag kan användas som dörrstopp.
Jag är ett blybatteri. Jag startar din motor.
Jag är ett blybatteri. Jag kan se till att du får ljus i din vardag.
Jag är ett blybatteri. Vid viss beröring slår det gnistor om mig.
Jag är ett blybatteri. Jag kan ladda om.
Jag är ett blybatteri. Ibland går det trögt att ladda mig.
Jag är ett blybatteri. Jag är stabil.