onsdag 27 maj 2009

Elbilar är humbug

Så länge det finns ett ända kolkraftverk inkopplat i elnätet är det meningslöst att använda elbilar. Det kommer att dröja decennium innan Danmark och Tyskland har avvecklat fossilabränslen i sin el-produktion. - rofo kommenterar en artikel på NyTeknik.se.

Tanken som ligger bakom rofos kommentar är förmodligen att en elbil inte kan anses vara miljövänlig om den el den laddas med kommer källor som  inte kan anses vara miljövänliga. Samma tanke presenteras i Veckans affärers Klimat och Energi-blogg. Båda har rätt i sak, men missar en stor fördeln med att använda el för att driva bilen: möjligheten att diversifiera bränsleproduktionen.

Ett stort problem med bensinbilar är att oljan som vi gör bensinen av är på väg att ta slut. Därför talas det mycket om vad vi ska använda för alternativt bränsle. Men om vi använder elektricitet så flyttar vi det beslutet från konsumenten till producenten. Bilen kommer inte att göra någon skillnad på om elen är producerad av vindkraftverk, kärnkrafverk eller kolkraftverk och det är det som är hela poängen. Som elbilist behöver vi inte ta ställning till vilket som är det mest effektiva sättet att producera elektriciteten, det kan lämnas till de som ska producera den.

Eftersom elbilarna dessutom är mycket energieffektiva betyder det att man som elbilist inte löper lika stora risker att satsa på fel teknik som om man valt ett bränsle där valet måste göras vid pumpen.

Artikeln som rofo kommenterar handlar om att det inte finns några elbilar som klarar de nya säkerhetskrav om skydd mot skador på fotgängare som kommer att införas 2010. Ett generelt problem med små elbilar som fortfarande använder gammal batteriteknik är att de blir väldigt tunga. Vid halt väglag blir kan en sådan bil bli väldigt svår att kontrollera. Får man sladd på en större bil så hjälper bilens längd till att öka trögheten i sladden, den fördelen har man inte med en liten bil. Är bilen dessutom tung blir sladden väldigt svår att häva.

De bilar som kommunerna nu köper in lär knappast användas av folk som sökt sig till kommunen på grund av sitt brinnande bilintresse. Tvärtom lär de flesta som använder bilen bara se det som vilket fortskaffningsmedel som helst. Den typen av testpiloter kanske inte är den bästa.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar